Kategoria Sport

Siłownie a pandemia

Ciężki czas dla przedsiębiorców W obecnych czasach osoby, które prowadzą siłownie bądź kluby fitness są w bardzo trudnej sytuacji. Przepisy wprowadzone przez Radę Ministrów rodzą wiele wątpliwości, co do aktywnego prowadzenia siłowni i klubów fitness. W związku z tymi wątpliwościami…

Czytaj więcej