Prawidłowa postawa ciała w łucznictwie

Łucznictwo jest trudnym i wymagającym sportem. Konieczna jest nie tylko wytrzymałość i siła fizyczna,
ale również cierpliwość i nieustanna praca nad właściwą techniką.

Rozpoznanie złej techniki i przygotowanie do treningu

Zanim weźmie się łuk do ręki należy określić, które oko jest dominujące. W łucznictwie ma to wielkie
znaczenie, ponieważ będzie determinować sposób trzymania łuku.

Osoby z dominującym prawym okiem powinny trzymać łuk lewą ręką, a cięciwę ze strzałą naciągać za
pomocą prawej ręki. Tylko w ten sposób można wyrównać strzałę z okiem i ułatwić sobie celne
strzelanie.

Ważne jest również, aby potrafić rozpoznać popełniane błędy. Jeśli wypuszczone strzały mają niskie
skupienie (lądują daleko od siebie) będzie to oznaczać, że łucznik musi skorygować swoją technikę i
postawę. Lepiej jest strzelać mniej celnie i poprawnie, niż z rozrzutem i od czasu do czasu trafić w cel.
Odpowiednio wczesne wykrycie popełnianych błędów pozwoli je skorygować i sprawi, że łucznik nie
będzie pogłębiał swoich niewłaściwych nawyków.

Więcej wiadomości ze świata sportu publikuje Na Salonach, gdzie znajdziesz też coś z polityki, rozrywki i dbania o urodę.

Techniczna podstawa łucznictwa

Początkujący łucznik musi zadbać o właściwą, podręcznikową postawę ciała. Dopiero kiedy już opanuje
podstawy będzie mógł dostosowywać ją do swojej budowy ciała.

W celu skutecznego strzelania z łuku postawa ciała powinna być wygodna i gwarantować dobrą
widoczność celu. Najłatwiejszym sposobem na osiągnięcie tego jest ustawienie się prostopadle do celu ze
stopami ustawionymi na szerokości barków. Jeśli prawe oko jest dominujące, to naprzód powinna być
wyciągnięta lewa noga. Plecy powinny być wyprostowane, a głowa obrócona w kierunku celu. Wzrok
powinien biec wzdłuż wyciągniętej ręki trzymającej łuk.

Poprawna metoda trzymania łuku

Ręka trzymająca łuk nie powinna być zbyt mocno zaciśnięta, aby uniknąć drżenia i zaburzenia celowania.
Strzała powinna być ułożona na zamkniętej dłoni trzymającej łuk w miejscu wgłębienia pomiędzy
kciukiem a palcem wskazującym.

Druga ręka w tym czasie będzie trzymać cięciwę. Palec wskazujący powinien znaleźć się nad strzałą, a
palec środkowi i serdeczny pod nią. Teraz należy naciągnąć cięciwę aż do ucha, co zagwarantuje
jednakową siłę naciągu przy każdym kolejnym strzale z łuku.

W tym miejscu warto mieć na uwadze, że do treningu najlepsze są łuki miękkie, które nie wymagają
dużej siły i nie utrudniają przyjęcia właściwej postawy ciała.